Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

"Biuletyn Informacyjny AK"

Wielka Brytania
Londyn
238-246 King Street
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.