Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Kongres Oświaty Polonijnej

Stany Zjednoczone Ameryki
Ilinoi
119 Timberline Dr Lemont
16304531768
prezydium@kop-pl.com

Kongresu Oświaty Polonijnej to samorządna organizacja przedstawicieli wszystkich oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Pomysł i założenie KOP zainicjowała grupa działaczy oświatowych dnia 26 marca 2011 roku. Grupa inicjatorów przygotowała Pierwszy Zjazd KOP przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Celem Kongresu jest:

  • dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej poza granicami kraju należnych jej praw, statusu i środków;
  • integracja i wzmocnienie ruchu oświatowego polonii i polaków poza granicami kraju;
  • troska o zachowanie przez młode pokolenia Polaków poza granicami kraju języka polskiego oraz narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
  • rozwijanie poczucia wspólnego dobra i więzi narodowej Polaków poza jego granicami z macierzą;
  • dbałość o dobre imię Polski i narodu polskiego przy poszanowaniu innych kultur i narodów.
 
Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej 
1. Prezydent: dr Jolanta Tatara – USA e-mail: j.tatara@kop-pl.com
2. Wiceprezydent: Tomasz Karawajczyk – Niemcy e-mail: t.karawajczyk@kop-pl.com
3. Wiceprezydent: Anna Dunajewski – USA e-mail: a.dunajewski@kop-pl.com
4. Wiceprezydent: Mirosław Szejbak – Litwa e-mail: m.szejbak@kop-pl.com
5. Sekretarz: Iwona Malinowski – Kanada e-mail: i.mailinowski@kop-pl.com
 
 
Rada Naczelna: e-mail rada@kop-pl.com
 
1. Bożena Iwanowski – Australia
2. Andrzej Russ – Czechy
3. Teresa Arszagi vel Harszagi – Belgia
4. Stanisław Sienkiewicz – Białoruś
5. Danuta Lemoyne – Francja
6. Nina Demetradze – Gruzja
7. Marta Szutkowska-Kiszkiel – Irlandia
8. Jarosław Narkiewicz – Litwa
9. Gertruda Grawe – Łotwa
10. Halina Koblenzer – Niemcy
11. Małgorzata Tuszyńska – Niemcy
12. dr Maria Małasznicka Miedzianogóra –
Nordycka Unia Oświaty Polonijnej
13. Hanna Sand – Norwegia
14. Halina Romanowa – Rosja
15. dr Dorota Andraka – USA
16. Lucyna Lis – USA
17. Małgorzata Zajączkowska – Wielka Brytania
18. Jacek Jurkowski – Szwecja
19. Ewa Ronay – Węgry
20. Beata Katarzyna Grzech – Hiszpania
21. dr Jola Tatara – (Prezydium)
22. Tomasz Karawajczyk – (Prezydium)
23. Anna Dunajewski – (Prezydium)
24. Mirosław Szejbak – (Prezydium)
25. Iwona Malinowski – (Prezydium)
26. Agnieszka Zając – (Prezydium)

Komisja Rewizyjna: e-mail kom.rew@kop-pl.com

1. Renata Kaczmarek – Niemcy Przewodnicząca
2. Żaneta Brudzińska – Wielka Brytania
3. Agnieszka Lonska – Holandia
 
 
Organizacje członkowskie
 
1. ANGLIA Szkoła Przedmiotów Ojczystych “Polska Szkoła Nauczania Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki” – W. Brytania
2. ANGLIA Polska Macierz Szkolna
3. AUSTRALIA Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii
4. BELGIA Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II
5. BIAŁORUŚ Polska Macierz Szkolna na Białorusi
6. BIAŁORUŚ Związku Polaków na Białorusi
7. CZECH Polski Związek Kulturalno Oświatowy
8. CZECHY Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej
9. CZECHY Macierz Szkolna W Republice Czeskiej
10. DANIA Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego
11. FRANCJA ECOLE NOVA POLSKA im. Stanisława Leszczyńskiego
12. GRUZJA Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi
13. HISZPANIA Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne “FORUM”
14. HOLANDIA Forum Polskich Szkół
15. IRLANDIA Polska Macierz Szkolna
16. IRLANDIA PÓŁNOCNA Polska Szkoła Sobotnia Ballymena
17. KANADA Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
18. KAZACHSTAN Związek Polaków w Kazachstanie
19. LITWA Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
20. LITWA Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie
21. ŁOTWA Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils
22. NIEMCY “Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego  Niemczech e.v.:”
23. NIEMCY Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech
24. NIEMCY Polska Macierz Szkolna w Niemczech t.z.
25. NIEMCY Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” T.z. w Berlinie – Niemcy
NIEMCY Polska Rada w Berlinie Związek Krajowy,
Polsko-Niemiecka Szkoła Europejska” – Niemcy
27. NIEMCY Związek Polaków w Niemczech “Rodło”
28. NORWEGIA Polska Szkola Sobotnia im. Bł. Jana Pawla II, Polsk Lørdagsskole
29. NUOP Nordycka Unia Oświaty Polonijnej – Dania
30. ROSJA Kongres Polaków w Rosji, Komisja Oświaty
31. SZWECJA Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji
32. SZWECJA Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Komisja Oświaty
33. USA Centrala Polskich Szkół Dokształcających
34. USA Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
35. USA Kongres Polonii Amrykańskiej
36. USA Academic Quality Coucil
37. USA Polska Szkoła im. Jana Matejki
38. USA Akademia Języka Polskiego w Manchester
39. USA Dyrektor CPSD Gniazda 946 Sokołów w Bound Brook
40. USA Polska Szkoła im. Czesława Miłosza
41. Chmielnicki Oddział związku Nauczycieli Polskich Ukrainy
42. WĘGRY Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech
43. WŁOCHY Iter. Inst. Polish Culture Padowa
 
 
Strona WWW
Logowanie
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.