Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Polska Szkoła w Clifton, NJ

Stany Zjednoczone Ameryki
Clifton
782 Van Houten Ave.
tel: 001-(201) 403-4309
Adres korespondencyjny: Polish School - Patron P.O. Box 1714 Clifton, NJ 07015-1714 Umiejętność, wiedza, wykształecenie, znajomość języków obcych, styl, dobro, mądrość, inteligencja, miłość... Przykłady ludzkich wartości można jeszcze długo mnożyć. Długo też jeszcze można rozwodzić się nad ich kolejnością i ważnością. Dziwny ten świat (za Czesławem Niemenem) wymaga od nas wszystkich sprecyzowania wartości, które uważamy za nadrzędne i przekazania ich naszym dzieciom i następnym pokoleniom. Zdarzyło się pewnego dnia, 2002 roku w Clifton, w stanie New Jersey, iż spotkało się kilka osób ceniących sobie ludzie wartości jak: odpowiedzialność, szacunek dla wychowania w polskiej tradycji, zdobycze nauki, rzetelna praca, poświęcenie. Byli to polscy nauczyciele i polscy rodzice. Zrodził się pomysł założenia Polskiej Szkoły w Clifton, NJ. Pierwszym etapem było uzyskanie odrębności prawnej w stanie New Jersey. W tym celu powołaliśmy korporację P.A.T.R.O.N. czyli Polsko - Amerykańskie Towarzystwo Rozwoju Oświaty i Nauki. Ze swoim adresem, numerem identyfikacyjnym i nazwą mogliśmy założyć szkołę. Etap drugi to znalezienie budynku, w którym mogą odbywać się lekcje. Zdecydowaliśmy, iż będzie to szkoła publiczna nr 13 w Clifton, NJ, przy Van Houten Ave. Trzeci, ostatni etap, to środki. Te finansowe i te organizacyjne. Powołaliśmy Dyrekcję Polskiej Szkoły w Clifton. Nauczyciele i Dyrekcja tworzą Radę Pedagogiczną na wzór polski. środków pieniężnych nie mieliśmy. Wobec powyższego nauczyciele zdecydowali się pracować pierwszy rok bezinteresownie. Praca ta to zajęcia szkolne w soboty, trzy godziny. To także czas na przygotowanie do lekcji, poprawę prac szkolnych, zebrania, kształcenie się, zbieranie pomocy naukowych, troska o podreczniki. Bezinteresownie włączyli się do współpracy rodzice dzieci z naszej szkoły. To oni od początku przychodzą na sobotnie dyżury, organizują imprezy dla dzieci, szukają dobrych a tanich materiałów, zabawek czy słodyczy. Rodzice pracują w Komitecie Rodzicielskim i w korporacji P.A.T.R.O.N. Za naukę języka polskiego w naszej szkole płacą rodzice. Nie chcemy, by kilka lat nauki dzieci i młodzieży pozostało bezowocne. W klasie VIII i IX przygotowujemy je więc intensywnie do zdania egzaminu z języka polskiego na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU). Oprócz podstawowych zajęć z języka polskiego z elementami historii i geografii Polski, staramy się również rozwijać zainteresowania i umiejętności uczniów w innych dziedzinach: od początku działalności szkoły mamy kółko plastyczne oraz kółko matematyczne. Nasze dzieci i młodzież przygotowujemy do konkursów: "KANGUR" - międzynarodowy konkurs matematyczny, KONKURS OPOWIADANIA LEGEND ( w języku polskim i angielskim) KONKURS WIEDZY O MARII KONOPNICKIEJ KONKURS WIEDZY O OJCU śW JANIE PAWLE II Organizujemy: - Grupę reprezentacyjną na Paradę Pułaskiego w Nowym Jorku - Dzień Nauczyciela - Kiermasz polskich książek i płyt - Coroczny Bal Halloweenowy - Apel z okazji święta Odzyskania Niepodległości Polski - Gwiazdkę Szkolną z Jasełkami, św. Mikołajem i prezentami - Coroczny Bal Karnawałowy - Pokaz Talentów - Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja - Wystawę prac kółka plastycznego wg. informacji na stronie internetowej
Strona WWW
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.