Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Stowarzyszenie CONCORDE

Francja
Paryż
263 bis, rue St Honoré
tel: (+33 01) 55 35 32 32; fax (+33 01) 55 35 32 29
pmk@club-internet.fr
Stowarzyszenie "Concorde" zostało założone 19 września 1973 przez ówczesnego rektora PMK ks. Zbigniewa Bernackiego. Podtytuł tego Stowarzyszenia „Przyjaciele Polskiej Misji Katolickiej we Francji”, jasno określa jego ukierunkowanie. Jego zasadniczym celem jest pomaganie Polskiej Misji Katolickiej we Francji. „Concorde” - po polsku znaczy zgoda, francuskie zaś słowo „concorde” wywodzi się z łacińskiego „cum corde" co znaczy „z sercem". Czyli zjednoczeni sercem. To zjednoczenie w ramach pomocy Polskiej Misji Katolickiej gromadzi jego członków, którymi mogą być Polacy, jak i ich francuscy przyjaciele. Stałymi członkami Stowarzyszenia są: prezes Stowarzyszenia, obecnie pan Krystian Poniński, rektor PMK we Francji - ks. prałat Stanisław Jeż, sekretarz - pani Béatrice Omer Decugis, proboszczowie polskich parafii w Paryżu oraz inni przyjaciele PMK. Dotychczasowymi, szczególnymi osiągnięciami Stowarzyszenia Concorde jest powstanie dwóch domów PMK w Lourdes i w La Ferté sous Jouarre oraz powstanie drugiej polskiej parafii w Paryżu św. Genowefy. Ogromną zasługę w tych osiągnięciach ma obecny rektor PMK, ks. prałat Stanisław Jeż. Stowarzyszenie „Concorde" ma na celu: Wspieranie Polskiej Misji Katolickiej we Francji w pogłębianiu ducha wspólnoty opartego na chrześcijaństwie, wśród Francuzów polskiego pochodzenia i polskich emigrantów; Rozwijanie wartości i bogactwa życia kulturalnego, socjalnego i ekonomicznego w odniesieniu do nowych warunków zarówno wśród Francuzów, jak i we wspólnocie europejskiej; Pogłębianie i pomnażanie kontaktów francusko-polskich oraz więzi przyjaźni. Formy działania: - organizowanie spotkań kulturalnych francusko-polskich - stwarzanie ośrodków domów pośród wspólnot polskich we Francji - organizowanie zebrań, kursów, wycieczek - ożywianie ośrodków kulturalnych - pomoc socjalna, prawna, administracyjna
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.