Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza

Polska
Warszawa
Krakowskie Przedmieście 79
tel: (+48 22) 828-62-75, 828-06-21; fax (+48 22) 828-04-59
office@nlchamber.pl
Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza jest częścią międzynarodowej sieci holenderskich izb gospodarczych działających w wielu krajach Europy, posiadającą biura w Warszawie i Hadze. Stowarzyszenie stanowi forum wymiany opinii i doświadczeń dla firm i przedsiębiorców z obu krajów. Naszą misją jest działalność na rzecz promocji i rozwoju kontaktów gospodarczych między Polska a Holandią. Organizujemy warsztaty, seminaria i sympozja poświęcone zagadnieniom istotnym dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także gościmy czołowych przedstawicieli sfer politycznych na cyklicznych spotkaniach. Wydajemy również własny Biuletyn, który ukazuje się w cyklu kwartalnym. W chwili obecnej Izba zrzesza około 80 firm aktywnie uczestniczących w wymianie handlowej między Polska i Holandia, w tym wszystkich największych inwestorów holenderskich w Polsce, jak również wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Stowarzyszeniem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Zarząd, złożony z reprezentantów czołowych firm holenderskich działających na rynku polskim. Na forum stowarzyszenia interesy zarówno wielkich, jak i małych i średnich firm są traktowane na równi i w równym stopniu uwzględniane. Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza oferuje również kompleksowy zakres usług doradczych w kwestiach związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku polskim i holenderskim. Personel Izby tworzą Holendrzy i Polacy, władający, oprócz holenderskiego i polskiego, również językami angielskim i/lub niemieckim, posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie międzynarodowej współpracy gospodarczej, oraz w kwestiach prawno-ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w Polsce jak i w Holandii.
Strona WWW
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.