Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II

Stany Zjednoczone Ameryki
Walnut Creek
1543 Sunnyvale Ave.
tel: Kier. (925) 689-8008; Prez. (510) 243-0699
pkodzis@hotmail.com
Adres do korespondencji: PAEC 9665 Alcosta Blvd. San Ramon, CA 94583 Historia szkoły Za oficjalną datę powstania Szkoły Języka Polskiego w San Francisco Bay Area przyjmuje się dzień 20 stycznia 1967 roku, kiedy to powołano Tymczasowy Organizacyjny Komitet Szkolny. Na zebraniu Komitetu Obchodów Millenium w dniu 21 kwietnia 1967 roku, wybrano pierwszy Zarząd szkoły na okres jednego roku. Nowo powstała Szkoła Języka Polskiego została oficjalnie otwarta 20 sierpnia 1967 roku, jako Polish-American Educational Committee of San Francisco, Inc. (PAEC). Początkowo korzystano z gościnności Domu Polskiego w San Francisco, gdzie sponsorowana przez Towarzystwo Literacko-Dramatyczne grupa dzieci pobierała lekcje polskich tańców ludowych. Dzieci z tej grupy tanecznej były pierwszymi uczniami szkoły. Od stycznia 1968 roku zajęcia szkolne odbywały się co drugą sobotę w Sanchez Elementary School, również w San Francisco. 6 września 1968 roku zatwierdzono statut szkoły, a 7 lutego 1969 roku szkoła, jako Polish-American Educational Committee of San Francisco, Inc., została zarejestrowana jako prawna organizacja w stanie Kalifornia. Równocześnie uzyskano dla szkoły statut organizacji niedochodowej (non-profit) u władz stanowych i federalnych. W 1976 roku, kiedy w San Francisco założona została pierwsza polska parafia rzymsko-katolicka, do programu szkoły wprowadzono naukę religii, obok tradycyjnych przedmiotów - języka polskiego, historii, geografii i tańców. W 1986 roku, w 19-tą rocznicę istnienia, Szkoła Polska przyjęła imię Jana-Pawła II-go. W latach 80-tych, imigracja “solidarnościowa” osiedlała się głównie na wschodnich terenach San Francisco Bay, tzn., w okolicach Oakland-Berkeley i Concord-Walnut Creek. Dlatego też siedziba Szkoły przeniosła się w roku 1988 do Oakland. Od roku 2003 zajęcia szkolne odbywają się w wynajmowanych obiektach kościoła metodystów w Walnut Creek - United Methodist Church, 1543 Sunnyvale Avenue, Walnut Creek, CA 94596. Zajęcia Zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się ok. 20 razy w roku szkolnym, w soboty ustalone według harmonogramu, w godzinach od 9:00 do 14:30. Dla chętnych, zbiórki harcerskie odbywają się po zajęciach szkolnych, od godziny 14:30 do 15:30. Cele i działalność szkoły Chcemy, aby nasze dzieci, wzrastające w społeczeństwie amerykańskim, poznały bogactwo kultury polskiej. Mamy w swoim gronie kompetentnych i pełnych poświęcenia nauczycieli oraz ofiarnych rodziców. Dysponujemy podręcznikami i pomocami naukowymi. Dzieci uczą się trudnej polskiej gramatyki i ortografii, poznają rodzimą literaturę, historię, geografię i religię. Czują się dumne i bogatsze posługując się więcej niż jednym językiem i stykając się z wielowiekową kulturą słowiańską. Ulubioną lekcją są tańce regionalne, obecnie prowadzone przez absolwentkę Szkoły. Szkoła prowadzi także naukę polskiego jako języka obcego dla dorosłych. Zawarte w Szkole przyjaźnie nie kończą się wraz z sobotnimi zajęciami szkolnymi. Po lekcjach odbywają sie zbiórki harcerzy i zuchów. Zabawy i gry w gronie rówieśników mówiących po polsku pomagają dzieciom w kształtowaniu narodowej tożsamości. Mundurki zuchów i harcerzy polskich wzbudzają podziw i zazdrość amerykańskich skautów. Po biwakach, spływach kajakowych, letnich obozach i zimowiskach dzieci wracają pełne wrażeń, chętnie śpiewając polskie piosenki przywiezione w plecakach. Dumnie naszywają na rękawach nowe sprawności wspominając trudy ich zdobywania. Organizacja harcerska, działająca przy naszej Szkole, dostarcza dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Przy szkole działają kółka zainteresowań: tańca ludowego, plastyczne, fotograficzne oraz muzyczne. Kierownictwo szkoły sprawuje p. Danuta Pokalski, która udziela też szczegółowych informacji na temat działalności szkoły - pokalski@comcast.net Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej
Strona WWW
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.