Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Braspol w Campo do Tenente

Brazylia
Campo do Tenete - PR
Av.: Miguel Komarchewski, s/n
tel: 41 628-1449 Sede da Braspol; fax 628-1276 res
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.