Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Polski Związek Narodowy, Grupa Nr 3247

Stany Zjednoczone Ameryki
Sacramento
P.O. Box. 19958
tel: 001-916-721-0422
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.