Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Szkoła Sobotnia Przedmiotów Ojczystych w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania
Birmingham
15 Dunton Close, Four Oaks, Sutton Coldfield
tel: 0044-121-308-7491 (Kierownik szk.)
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.