Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii filia z siedzibą we Frankfurcie nad Menem

Niemcy
Frankfurt nad Menem
Dőrnweg 53, ESCHBORN
tel: (00496196) 957 00; fax (00492152) 89 29 73
ezietak@hotmail.com
Szkoła realizuje kształcenie na odległość w uzupełniającym planie nauczania. Zajęcia odbywają się w Heinrich-von-Kleist-Schule w soboty w godz. 8.45-17.05.
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.