Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Związek Polaków "Ojczyzna" w Krzywym Rogu

Ukraina
Krzywy Róg
Ukraińska 2 m. 203
tel: (+38) 0938743945, 0675367549
gpomazan2008@rambler.ru
Organizacja nasza zaczęła się formować na poczatku 2008 roku, a oficjalnie zarejestrowana została 9 lipca. Początkowo, w 2008 roku liczyła 18 członków, obecnie ok. 50-ciu. Nie wszyscy znają język polski, wiele osób pochodzi z rodzin mieszanych. Nie mamy jeszcze własnego pomieszczenia, a spotykamy się w tutejszym kościele. Brakuje nam też podręczników i nauczycieli języka polskiego. Mimo to, staramy się uczyć nasze dzieci polskiej mowy. Mamy nadzieję, że pokonamy istniejące trudności, bo zapał jest duży, a w pracy biorą udział wszystkie pokolenia Polaków zamieszkałych w Krzywym Rogu.
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.