Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Dom Polski w Mohylewie

Białoruś
Mohylew
pierieułok Pożarnyj 3
tel: 0 375 222 25 05 86, 31 11 88; fax 0 375 222 25 05 86
dpolm@rambler.ru
Dom Polski dysponuje własną biblioteką, która może się poszczycić już pewną ilością książek. Niemal wszystkie egzemplarze pochodzą z darów tak instytucji, jak i osób prywatnych. Ciągłe wzbogacanie księgozbioru to zadanie nie tylko bibliotekarki p. Ireny Świderskiej, ale i wszystkich członków ZPB w Mohylewie. Szczególną troską otaczane są dwa działy - dział książek dla dzieci i dział słowników. Od początku istnienia Mohylewskiego Miejskiego Oddziału ZPB systematycznie prowadzone są kursy języka polskiego. Od chwili otwarcia Domu Polskiego większość zajęć odbywa się właśnie tutaj. Lekcje prowadzone są przez dwóch nauczycieli: Helenę Kępkę i Sergiusza Marszałkowskiego. Jednym z ciekawszych pomieszczeń Domu Polskiego jest niewielka, mieszcząca 20 osób kawiarenka o bardzo ciekawej architekturze z neogotyckim sklepieniem. W niepowtarzalnej atmosferze można tu spotkać się z przyjaciółmi, wymienić doświadczenia, czy opowiedzieć o problemach. Przy Domu Polskim działa drużyna harcerska. Harcerze systematycznie organizują zbiórki związane z ważnymi rocznicami, a w czasie spotkań w zastępach uczą się harcerskich technik. W Mohylewie prowadzi też swoją działalność Klub Młodzieży Polskiej "Nowa Fala". Pomaga on w pracach Domu Polskiego i przy organizacji różnych imprez. Stopniowo tworzy własny program i wypracowuje metody pracy. Jego członkowie uczą się języka polskiego i chcą nawiązać współpracę z młodzieżą w Polsce. Dużym powodem do dumy jest działającyod 1993 roku przy Mohylewskim Oddziale ZPB dziecięcy zespól pieśni ludowych "Maszeka". Jego kierowniczka, p. Ludmiła Żukowa, stara się o to, aby repertuar był różnorodny, a zespół prezentował się jak najlepiej. Dziewczynki potrafią już tak dużo, że można mówić o niemal profesjonalnym charakterze zespołu, który ma już na swoim koncie koncerty nie tylko w Mohylewie, ale i w Polsce. Najnowszym i "najmłodszym" jednocześnie osiągnięciem Domu Polskiego jest dziecięcy teatr - studio "Gracji i plastyki", który w swoich występach łączy muzykę i swoisty wdzięk, otrzymując od publiczności gromkie brawa. Zespół prowadzi p. Irena Dmochowska. Miejski Mohylewski Oddział ZPB został założony w sierpniu 1991 roku. W centrum miasta koło kościoła znajduje się otwarty w 1996 roku Dom Polski. Nie zamykamy się jednakw jego ścianach. Często organizujemy w różnych miejscach Dni Kultury polskiej. Pokazujemy mieszkańcom Mohylewa swoje osiągnięcia, mówimy o historii i literaturze polskiej. Prezentujemy polską muzykę i poezję. Docieramy do tych, którzy niewiele o Polsce wiedzą i do tych, którzy po wielu latach odnajdują swoje polskie korzenie. Właśnie te spotkania, starannie wyreżyserowane przez metodyka p. Sergiusza Marszałkowskiego. sprawiają, że "Dom Polski" staje się coraz bardziej popularny, a ZPB systematycznie zdobywa nowych członków i nowe, jakże ważne kontakty.
Strona WWW
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.