Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Stowarzyszenie Młodszych Ochotniczek

Wielka Brytania
Birmingham
Bordesley Street
tel: 0044-121-643-3577
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.