Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Forum Polskich Szkół w Holandii

Holandia
Holandia
Van de Spiegelhof 11, 5121 HH Rijen
00310645568100
info@fpsn.nl
Forum Polskich Szkół w Holandii to organizacja parasolowa, zrzeszająca społeczne szkoły polonijne prowadzone przez autonomiczne stowarzyszenia, fundacje, organizacje z Holandii. Polskie szkoły pod szyldem FPSN to szkoły sobotnie, realizujące program uzupełniający dla uczniów polonijnych. Obowiązek szkolny uczniowie realizują w holenderskich szkołach. Obecnie Forum Polskich Szkół w Holandii zrzesza 15 szkół członkowskich, w których uczy się prawie 600 uczniów. Forum Polskich Szkół w Holandii powstało w 1995 roku z inicjatywy istniejących wówczas Polskich Szkół Społecznych w Holandii jako organizacja skupiająca, łącząca, integrująca szkoły i działająca w imieniu wszystkich szkół członkowskich. FPSN jest organizacją non-profit w całości opartą na pracy wolontariuszy. Zarząd Forum wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję spośród kandydatów ze szkół członkowskich. Celem FPSN jest wspieranie metodyczne i organizacyjne szkół członkowskich, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i dialogu między szkołami, wspieranie rozwoju szkół członkowskich, pomoc w ich zarządzaniu, integracja środowiska szkolnego oraz planowanie kierunków rozwoju dla szkół i wypracowanie wspólnej strategii rozwoju. FPSN reprezentuje środowisko szkół polonijnych zarówno w Holandii, Polsce jak i w innych krajach i promuje działalność szkół członkowskich oraz dwujęzycznego i wielokulturowego wychowania dzieci. Jest organizacją działające w interesie szkół społecznych, lobbująca na rzecz szkół, pośredniczącą w kontaktach między szkołami a organizacjami, fundacjami, ministerstwami. Poszukuje możliwości pomocy i dofinansowania dla szkół członkowskich. Przedstawiciel FPSN jest członkiem Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Forum wchodzi także w skład Kongresu Oświaty Polonijnej. Członkowie zarządu regularnie uczestniczą w spotkaniach polonijnej rady konsultacyjnej oraz utrzymują kontakty z holenderskimi organizacjami działającymi w tym samym obszarze. FPSN jest także organizatorem dużych projektów i imprez, obejmujących zasięgiem wszystkie szkoły członkowskie z terenu całej Holandii. Są to m.in. Festiwal Poezji Polskiej dla Dzieci Wierszowisko (organizowane od 2000 roku), konkurs plastyczny, konkurs wakacyjny fotograficzny, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne i spotkania dla nauczycieli.
Strona WWW
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.