Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

"Sibirskaja Polonija"

Rosja
Nowosybirsk
Skr. Pocztowa 54
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.