Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Komitet Centralny Związku Polaków w Nowej Południowej Walii

Australia
Ashfield
128 Liverpool Road
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.