Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Ośrodek Duszpasterski PMK Wittenheim

Francja
Wittenheim
9, av. du Maréchal Foch
tel: (+33 03) 89 52 76 30
Punkty duszpasterskie: STAFFELFELDEN - ROSSALMEND Msze Święte : w niedziele i święta : godz. 9.30 WITTENHEIM - FERNAND ANNA Msze Święte : w niedziele i święta : godz. 11.00
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.