Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Polska Misja Katolicka w Niemczech

Niemcy
Wuppertal-Lagerfeld
Windhorststr. 10
tel: 0049-202-602410
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.