Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Instytut Polski "Tradycja i Współczesność"

Niemcy
Meerbusch
Brukler Weg 9
tel: 0049-211-660-477; fax 0049-211-238-1002
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.