Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Ambasada RP

Republika Południowej Afryki
Pretoria
14 Amos Street, Colbyn, PO BOX 12277 Queenswood 0121
tel: (+27 12) 430 26 21; fax 430 26 08
amb.pol@pixie.co.za
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.