Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Związek Polaków w Rumunii "Dom Polski"

Rumunia
Suceava
Str.Ion Voda Viteazul, nr 5
tel: (+40 230) 52 03 55; fax (+40 230) 52 03 55
dompolski_office@yahoo.com
Strona WWW
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.