Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Związek Polaków Abchazji

Litwa
Abchazja, Suchumi, ul. Basarija 36
tel. (+995-122)221 14, 234-10
edycja
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.