Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Dodawanie organizacji

Organizacja
Oficjalny mail organizacji
Dane zgłaszającego
Polonijny Bank Danych to internetowa baza informacji dotycząca Polonii i Polaków za granicą oraz krajowych organizacji i instytucji działających na ich rzecz, usystematyzowana według krajów i typu prowadzonej działalności.

Dane zawarte w bazie pochodzą z różnych źródeł informacji i zbierane są od wielu lat. Zdajemy sobie sprawę, że część z nich jest już nieaktualna lub ma wartość historyczną – życie polonijne toczy się przecież z dnia na dzień. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do informacji o wszystkich organizacjach polonijnych na świecie oraz na bieżąco weryfikować ok. 6 tys. wpisów – stąd prośba do wszystkich zainteresowanych o pomoc. W tym celu udostępniliśmy samodzielne narzędzia do wprowadzania nowych organizacji oraz modyfikacji danych już istniejących w bazie – opcja dostępna przy niektórych typach prowadzonej działalności.

Procedura dodawania organizacji wygląda następująco. Po dodaniu wpisu należy zweryfikować go klikając na link weryfikacyjny wysłany pocztą elektroniczną na maila, który został wpisany podczas rejestracji. Aby zmienić wpis należy zalogować się przy pomocy maila i hasła wpisanego podczas rejestracji. Istniejące wcześniej wpisy może zmienić dowolna osoba, ale akceptacja wymaga sprawdzenia wpisu przez administratora. Jeżeli wpis nie budzi zastrzeżeń jest on akceptowany a edytujący staje się właścicielem wpisu.

Dla osób poszukujących informacji najlepszą wskazówką aktualności danych jest data ostatniej aktualizacji zamieszczona przy wpisie.
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.